6.2.2019
Kategorie: PR

TZ: Pohyb jako elixír života – Proběhl 1. ročník konference Čas pro zdraví

První společná konference pro laickou i odbornou veřejnost „Čas pro zdraví 2019“ proběhla 12. ledna 2019 v prostorách pražského hotelu Vienna House Diplomat. Konference, jejímž hlavním cílem bylo seznámit se s postupy redukce hmotnosti a předpisy k pohybové aktivitě u různých skupin osob, se účastnili jak odborníci z řad instruktorů fitness, trenérů, nutričních terapeutů, výživových poradců či fyzioterapeutů, tak zástupci laické veřejnosti.

Konference byla rozdělena na přednášky a workshopy, během kterých se mohli účastnici seznámit s praktickými postupy při preskripci pohybové aktivity nebo redukční dietě. Součástí bylo také představení portálu www.casprozdravi.cz, který lze využít pro sledování různých parametrů s možností vedení klientů. V průběhu akce bylo navíc možné absolvovat různá odborná měření související s tématem. Například měření skladby těla či krevního tlaku, klidové tepové frekvence a míry saturace kyslíkem.

Veřejnost mohla na akci nalézt celou řadu podnětů a vyslechnout odborné rady pro účinnou pomoc ve snahách nejen o snížení hmotnosti, ale především o zvýšení kondice, což je u mnoha osob důležitější než samotné hubnutí pomocí přísných diet. Skuteční odborníci zde pomohli zodpovědět otázky jako: Jaké jsou výhody, či možná úskalí nejčastějších módních diet? Známe skladbu potravin a víme kolik čeho? Jaké jsou nejčastější chyby ve fitness? Jak na pohyb, aby prospíval a neškodil? Jaké měření skladby těla je skutečně užitečné? A mnoho dalšího.

Se svými přednáškami na konferenci vystoupili mimo jiné tělovýchovný lékař, obezitolog, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., klinická psycholožka Diabetologického centra IKEM a odborná asistentka na katedře psychologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Tamara Hrachovinová, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., garant pohybových aktivit pro kardiaky ve VŠTJ Medicina Praha z.s.,  nebo prezidentka a zakladatelka České komory fitness, z.s. a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s., členka představenstva Hospodářské komory Mgr. Jana Havrdová. Kompletní program konference zde.

Součástí konference byl i kulatý stůl odborníků, kterého se účastnil prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předsedal České lékařské společnosti JEP, doc. MUDr. Miroslav Býma, CSc, předseda Společnosti všeobecného lékařství, MUDr. Věra Procházková, poslankyně, Mgr. Tomáš Mirovský, DiS, Palestra a další. Hlavním tématem bylo vytvoření nové pozice „exercise professional“ tedy pozice, kde tělovýchovný pracovník bude moci pracovat s pacienty, a tak pojem „Fitness na předpis“ bude mít dosah mimo zdravotnictví.

„Povedlo se nám dát dohromady komplexní zkušený tým osob, které působí převážně ve zdravotnictví, ale s přesahem do sportovní sféry s velkými zkušenostmi z praxe, a věříme, že letošní první ročník konference byl pro všechny účastníky zajímavý a přínosný a pro odborníky navíc inspirací do další nelehké práce s jejich klienty,“ říká doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. a připojuje poděkování všem, kdo se na akci podíleli.

Odborným garantem konference Čas pro zdraví 2019 byla Česká společnost tělovýchovného lékařství ve spolupráci s Českou komoru fitness, Palestra.  Konference se konala pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha. Hlavním parterem konference byl Hyundai ŠtěpánekAuto, dále pak Fitsport-komplex (Bodystat, NutriPro, NutriData), Compek, Medivital (Tanita), Kaloricketabulky.cz, Kultura na dlani a další.

Více informací:

helena.sebestova@persum.cz

www.konference.casprozdravi.cz

zdroj fotografií: archiv VFN.

Zaujal vás článek? Podělte se o něj s přáteli: